• Ghidul pentru sub-măsura 4.1 în dezbatere publică

  În această dimineață AFIR a postat în dezbatere publică ghidurile de finanțare pentru sub-măsurile 4.1, 4.3 și 17.1.Cea mai așteptată sub-măsură este 4.1!

  Această sesiune este dedicată cererilor de finanțare depuse de fermieri și formele asociative ale acestora pentru sectoarele vegetal, zootehnic național și zootehnic montan precum și cererilor de finanţare depuse detinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul sM6.1, tinerii fermieri care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului, tinerii fermieri instalați cu cel mult cinci ani înaintea depunerii cererii de finanțare. .

  În cazul tinerilor fermieri sunt eligibile exploatațiile agricole cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 SO si 100.000 SO inclusiv. Conform prevederilor PNDR 2014-2020, vor beneficia de alocare distinctă, precizată în anunțul de lansare a apelului de proiecte pentru această sesiune, proiecte aferente componentelor  enumerate mai jose:

  • P 4.1.1 Achiziții simple de utilaje agricole și/sau  irigatii, drenaj, desecare la nivelul fermei (vegetal) - pachetul se aplica doar fermelor existente,
  • P 4.1.2- P 4.1.3 Condiționare și procesare în fermă și marketing-modernizare exploatație  (vegetal și zootehnic, exceptând legumicultura și cartofii) – aceste pachete se aplica doar fermelor existente,
  • P 4.1.4 - Tineri fermieri - achiziție utilaje – pachetul se aplica doar fermelor existente,
  • P 4.1.5- P4.1.6  - Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL și MONTAN - aceste pachete se aplica atat fermelor existente cat si celor nou infiintate
  • P 4.1.7 - Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (productie primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare - pachetul se aplica atat fermelor existente cat si celor nou infiintate
  • P 4.1.8  - Condiționare, procesare și marketing - legume, cartofi- modernizare exploataţie - pachetul se aplica doar fermelor existente

  Încadrarea Cererii de finanțare

  În cazul  fermelor mixte,  încadrarea se realizează în funcție de componenta majoritar valorică a investiției din Bugetul indicativ al Cererii de finanțare.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 03 iunie 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • In atentia firmelor din domeniul HoReCa

  Dacă există categorii de antreprenori chinuiți de speranța unui sprijin financiar din partea Guvernului, apoi cei mai chinuiți sunt antreprenorii din doemniul HoReCa! Grav afectați de pandemie(activități suspendate, pierderea forței de muncă etc), li s-a promis sprijin financiar încă din anul 2020(OUG nr. 224/2020).

  S-ar părea că chinul acestor antreprenori(sau mai bine spus, câți or mai fi rămas) se apropie de final!

  Reamintim că pe 14 aprilie Ministerul Economiei a lansat în consultare publică pentru 10 zile un proiect de procedură de implementare a schemei HoReCa de până la 500 de milioane de euro. După o lună și jumătate, luni, 24 mai, ministerul a mai lansat, tot pentru 10 zile, în consultare publică, o nouă variantă a proiectului de procedură. Noul document, denumit Procedura HoReCa Final, cuprinde o serie de modificări față de documentul de acum o lună și jumătate.

  Schema urmează să se deruleze până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.

  De principiu, se vor acorda ajutoare de stat egale cu 20% din valoarea cu care a scăzut activitatea firmelor beneficiare în anul 2020 față de anul 2019, dar nu se va da mai mult de 800.000 euro pe întreprindere unică.

  Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinaţie, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate.

  Procedura de implementare aflată în consultare publică o găsiți la adresa: Proiecte în dezbatere publică.

  Perioada aferentă consultării publice este de 10 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 24 mai 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: dezbateri_publice@economie.gov.ro .

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site-ul : https://www.duplicomgrup.ro/. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • Un nou ghid de finanțare în consultare publică

  AFIR  a postat astăzi Ghidul solicitantului, varianta consultativă pentru submasura:

  🟢 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”.

  În cadrul acestei submăsuri sprijinul se acordă întreprinderilor pentru investiții corporale și necorporale pentru procesarea fructelor şi marketingul produselor din fructe pentru:

  • modernizarea și crearea de unități de procesare* și comercializare*;

  • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;

  • creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

  • îmbunătăţirea controlului intern al calităţii;

  • creşterea numărului de locuri de muncă;

  • aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv scăderea consumului de energie şi a emisiilor de GES.     

  De asemenea, investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea clădirilor.

  Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

  • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

  • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

  • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

  • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

  • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

  • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);

  • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

  • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

  • Cooperative agricole – constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate deservesc interesele propriilor membri;

  • Societăți cooperative - înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare care activează în sectorul pomicol şi deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;

  • Grupurile și organizațiile de producători constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor pomicole și care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

  Prin submăsura 4.2a rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari.

  Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

   1. Întreprinderi micro şi mici*:

  Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

  • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;      

  2. Întreprinderi mijlocii*:

  Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

      1.100.000 euro

  3. Întreprinderi mari*:

  Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

  • 1.500.000 euro

  * inclusiv forme asociative și producerea de băuturi alcoolice

  În toate cazurile mai sus, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale în cazul investițiilor colective.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 27 mai 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

   

 • Noi ghiduri de finanțare din PNDR, în consultare publică

  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat astăzi, 20 mai 2021, spre consultare publică, ghidurile aferente submăsurilor 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

  sM 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

  Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  • Tânărul fermier* care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

  *Tânărul fermier reprezintă, conform art. 2, alin. (1n) „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani)  la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”.

  Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

  • 70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
  • 60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO
  • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
  • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

  sM 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

  Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

  Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

  sM 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

  Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

  • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă  care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  • să fie persoane juridice române;
  • să acţioneze în nume propriu;
  • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
  • să aibă studii  minime de 8  clase;
  • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
  • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:
  • ca persoană fizică autorizată;
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  • ca întreprindere familială;
  • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar  înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, reprezentată prin:
  • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
   • asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanțare.

  Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

  sM. 6.4 – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

  Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

  Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

  • Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
  • Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
  • Investiţii legate de furnizarea de servicii:
  • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Proiecte de activități de agrement;
  • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping,bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
  • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării;
  • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
  • Investiții care susțin protecția mediului

  Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4): 

  • Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
  • Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
  • Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
  • construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
  • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
  • investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

  Cheltuieli neeligibile specifice:

  • Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc)
  • Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni și hoteluri.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 20 mai 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • Noutăți de la AFIR

  Iată că încep să se miște lucrurile și la AFIR!  Pe pagina instituției https://www.afir.info/ s-au postat ghidurile solicitantului pentru submăsurile:

  SM 4.2 SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA /MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE,

  - SM 9.1ÎNFIINŢAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI ÎN SECTORUL AGRICOL

  - SM 16.4-16.4a  SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ ÎNTRE ACTORII DIN LANŢUL DE APROVIZIONARE ÎN SECTOARELE AGRICOL ŞI POMICOL.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 13 mai 2021.

  Dacă aveți propuneri pe marginea ghidurilor le puteți trimite pe adresa de e-mail consultare@afir.info .

  Proiectele de finanțare se vor elabora ținând cont de varianta finală a ghidurilor așa că până atunci se pot demara unele acțiuni pregătitoare.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@yahoo.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .