• În atenția UAT-urilor: finanțări pentru infrastructura de acces agricolă

  Anul acesta se va relansa o sesiune de depunere proiecte în cadrul submăsurii 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta de  Infrastructură de acces agricolă.

  În data de 3 iunie AFIR  a postat Ghidul solicitantului în varianta consultativă.

  Prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole).

  BENEFICIARII ELIGIBILI sunt: Unităţi administrativ teritoriale și/sau asociații ale acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare.

  Condiția de eligibilitate va fi demonstrată în baza informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmit/ă conform legislaţiei în vigoare privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum și în baza Certificatului de Urbanism.

  IMPORTANT! Drumurile de exploatare agricolă care au fost reclasificate din alte drumuri, publice sau private, înainte de intrarea în vigoare a O.U.G 57/2019 privind codul adminitrativ  sunt eligibile dacă inventarul domeniului public astfel modificat a fost aprobat prin Hotărâre a Guvernului. Drumurile de exploatare agricolă care au fost reclasificate din alte drumuri, publice sau private, după intrarea în vigoare a O.U.G. 57/2019 privind codul adminitrativ, sunt eligibile dacă inventarul domeniului public astfel modificat este atestat prin hotărâre de consiliu local emisă în condițiile articolului 289 din O.U.G. 57/2019.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 03 iunie 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .