• In atentia operatorilor HoReCa!

  Ieri, 14 iunie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

  Prin prezenta Schemă sunt acordate granturi în cuantum de maxim 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN Rev 2 prevăzute la art. 3 alin (2) din OUG nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 comparativ cu anul 2019.

  Baza de calcul al ajutorului reprezintă:

  a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;

  b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja, și volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja;

  c) pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (5) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

  Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta Schemă este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică.

  Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Bugetul alocat Schemei pentru anul bugetar 2021, aprobat prin Legea nr. 15/2021 a Bugetului de Stat pentru anul 2021 este 2.500.000.000 lei credite de angajament.

  Sumele aferente Schemei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul MEAT, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație și/sau din fonduri externe.

  Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.

  Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 74.000 de beneficiari.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea fondurilor destinate operatorilor HoReCa afectați de pandemia COVID-19 ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site-ul nostru. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • In atentia firmelor din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism

  În cursul zilei de  14 aprilie 2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a lansat spre consultare publică Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

  Beneficiari

  Beneficiari de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, structuri de alimentaţie, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenţii de turism licenţiate şi ghizii de turism atestaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

  Beneficiarul poate fi: întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere legată.

  Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Sumele aferente Schemei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul MEAT, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie şi/sau din fonduri externe. 

  Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin Schemă, conform documentului, este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică (legată).

  Categorii eligibile

  Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

  • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
  • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă);
  • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
  • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
  • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);
  • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității;
  • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale
  • cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale. 

  Prin Schemă sunt acordate granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 3 alin (2) din OUG nr. 224/2020 cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 comparativ cu anul 2019. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. 

  Baza de calcul al ajutorului reprezintă:

  • pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020; 
  • pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, diferenţa dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 şi volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020; 
  • pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020. 

  Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro .

  Proiectul OUG poate fi găsit la adresa: http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica

  Cei care considerați că aveți nevoie de sprijin ne puteți contacta le telefon 0335.402.413, mobil 0761.130.399, email duplicomgrup@gmail.com sau puteți folosi Formularul de contact.

   

 • În atenția operatorilor HORECA

  București, 31 martie 2021 - Secretarii de Stat Valentina Saygo și Paul Ene din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului s-au întâlnit cu reprezentanții mai multor asociații profesionale și organizații patronale din turism pentru a discuta forma procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat destinată industriei HoReCa. La consultări au participat și președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), Aurel Andrei, președintele Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), Adrian Popescu.

  Secretarul de Stat Paul Ene a prezentat obiectivul proiectulului de procedură de implementare, elaborat de specialiștii din cadrul instituției, ce își propune să elimine problemele privind înregistrarea în platforma electronică, care urmează a fi creată în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale.

  Secretarul de Stat Valentina Saygo a clarificat împreună cu reprezentanții HoReCa nelămuririle privind baza de calcul și categoriile de venituri care intră în componența cifrei de afaceri. Cifră de afaceri ce stă la baza formulei de calcul pentru obținerea granturilor.

  În cadrul consultărilor au fost dezbătute toate punctele proiectului de procedură, cu scopul de a crea un cadru facil operatorilor economici, care să poată îngloba o arie cât mai mare a eventualelor situații ce pot apărea în vederea aplicării.

  În cadrul întâlnirii au fost amintite amendamentele la legea de aprobare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 10/2021, adoptate de Senat, printre care se evidențiază eliminarea cheltuielilor eligibile, posibilitatea de opta pentru virarea granturilor în conturi deschise la băncile comerciale, care vor fi selectate în program printr-o procedură transparentă, dar și majorarea plafonului maxim cumulativ, pentru prezenta schemă și alte măsuri de sprijin COVID-19, de la 800.000 euro, la 1.800.000 euro. Precizăm că aceste modificări urmează să fie dezbătute și votate de Camera Deputaților.

  În urma discuțiilor, cei prezenți au stabilit ca, în a doua jumătate a lunii aprilie, proiectul procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat pentru HoReCa să fie supus dezbaterii publice. Totodată deschiderea etapei de înscriere va fi realizată după 01 iunie a.c., dată până la care toți beneficiarii vor putea depune, conform termenelor legale, situațiile financiare obligatorii.

  Sursa: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului