• Ghidul pentru sub-măsura 4.1 în dezbatere publică

  În această dimineață AFIR a postat în dezbatere publică ghidurile de finanțare pentru sub-măsurile 4.1, 4.3 și 17.1.Cea mai așteptată sub-măsură este 4.1!

  Această sesiune este dedicată cererilor de finanțare depuse de fermieri și formele asociative ale acestora pentru sectoarele vegetal, zootehnic național și zootehnic montan precum și cererilor de finanţare depuse detinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul sM6.1, tinerii fermieri care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului, tinerii fermieri instalați cu cel mult cinci ani înaintea depunerii cererii de finanțare. .

  În cazul tinerilor fermieri sunt eligibile exploatațiile agricole cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 SO si 100.000 SO inclusiv. Conform prevederilor PNDR 2014-2020, vor beneficia de alocare distinctă, precizată în anunțul de lansare a apelului de proiecte pentru această sesiune, proiecte aferente componentelor  enumerate mai jose:

  • P 4.1.1 Achiziții simple de utilaje agricole și/sau  irigatii, drenaj, desecare la nivelul fermei (vegetal) - pachetul se aplica doar fermelor existente,
  • P 4.1.2- P 4.1.3 Condiționare și procesare în fermă și marketing-modernizare exploatație  (vegetal și zootehnic, exceptând legumicultura și cartofii) – aceste pachete se aplica doar fermelor existente,
  • P 4.1.4 - Tineri fermieri - achiziție utilaje – pachetul se aplica doar fermelor existente,
  • P 4.1.5- P4.1.6  - Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL și MONTAN - aceste pachete se aplica atat fermelor existente cat si celor nou infiintate
  • P 4.1.7 - Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (productie primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare - pachetul se aplica atat fermelor existente cat si celor nou infiintate
  • P 4.1.8  - Condiționare, procesare și marketing - legume, cartofi- modernizare exploataţie - pachetul se aplica doar fermelor existente

  Încadrarea Cererii de finanțare

  În cazul  fermelor mixte,  încadrarea se realizează în funcție de componenta majoritar valorică a investiției din Bugetul indicativ al Cererii de finanțare.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 03 iunie 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .