• Ghidul de finanțare al primelor de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor, în dezbatere publică

  AFIR a postat Ghidul solicitantului aferent sub-măsurii 17.1. 

  Submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” are ca scop:

  • încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă;
  • stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare.

  Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.

  Solicitantul eligibil pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

  • să fie persoană fizică sau juridică română;
  • să acţioneze în nume propriu;
  • persoana fizică/ reprezentantul legal al solicitantului - persoană juridică, să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;
  • să fie fermier activ;
  • să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscurile prevăzute de prezenta sub-măsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract;
  • să utilizeze terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/sau să dețină, să crească sau să exploateze animale;
  • să încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură/ pentru întreg efectivul de animale aferent aceleiași specii existente în cadrul exploatației; în cazul plantațiilor pomicole/ viticole se va asigura întreaga suprafață plantată cu aceeași specie;
  • să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de acordare a sprijinului.

  Fermierul are obligația de a prezenta la Cererea de finanțare dovada plății a cel puțin 50% din valoarea totală a primei de asigurare aferentă Contractului de asigurare care face obiectul Cererii de finanțare.

  Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare se regăsesc definite cu caracter general în Anexa nr. 5, acestea fiind:

  •Fenomene climatice nefavorabile, respectiv:

  - seceta;

  - arșița;

  - inundațiile;

  - grindina;

  - înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară);

  - ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată;

  - furtuna, vijelia, uraganul sau tornada.

  •Infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare.

  • Boli ale animalelor care figurează în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 652/2014 și care nu fac obiectul despăgubirilor prin alte programe cu finanțare europeană sau națională, respectiv:
  • tuberculoza bovină;
  • bruceloza bovină;
  • bruceloza ovină și caprină (B. melitensis);
  • boala veziculoasă a porcului;
  • antraxul;
  • pleuropneumonia contagioasă bovină;
  • echinococoza;
  • campilobacterioza;
  • listerioza;
  • trichineloza;
  • Escherichia coli verotoxigenă (E. coli);
  • pesta micilor rumegătoare;
  • variola ovină;
  • variola caprine;
  • dermatoza nodulară contagioasă.

  Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier (solicitantul finanțării).

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 03 iunie 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .