• Actiunea 4.1.1 - Investitii in activitati productive, la start

  După cum v-am făcut cunoscut, la data de 22 noiembrie 2021 a fost publicată în MO Ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia Covid-19 – investiții productive.

  Legat de acest program de finanțare care suscită un interes deosebit în rândul antreprenorilor, există câteva prevederi deosebit de importante:

  5. Durata și bugetul schemei

  5.1. Schema se aplică de la data publicării în MonitorulOficial al României, Partea I, până la data de 31 decembrie 2021. În condițiile în care Cadrul temporar se va prelungi până la 30 iunie 2022, perioada de aplicare a schemei va fi extinsă în consecință.

  5.2. Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 358.384.803,64 euro, din care 300.000.000,00 euro REACT-EU FEDR prin POC 2014—2020 și 58.384.803,64 euro fonduri de la bugetul de stat.

  5.3. Cursul de schimb euro/leu folosit în prezenta schemăeste cursul INFOREURO valabil în luna octombrie 2021.

  6. Valoarea maximă a ajutorului de stat, beneficiarii, criteriile de eligibilitate și cheltuieli eligibile

  6.1. Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei alsumei de 1.000.000 euro, cu respectarea prevederilor pct. 7.1.

  Asta înseamnă că e foarte posibil ca sesiunea de depunere proiecte să fie declanșată în perioada dintre Crăciun și Anul Nou a acestui an....... Având în vedere bugetul alocat și valoarea maximă ce se poate solicita, rezultă că numărul viitorilor beneficiari nu va fi unul foarte mare.

  Personal nu-mi place deloc ideea de lansare a unui astfel de program în perioada Sărbătorilor de iarnă. Știu foarte bine cum a decurs sesiunea la Măsura 3(precursoarea programului numit „Acțiunea 4.1.1 - Investitii in activitati productive”) care a fost lansată anul trecut tot în perioada Sărbătorilor. A fost anulată pe motiv de suspiciuni de fraudă! Să sperăm că lucrurile nu vor avea o evoluție similară și că cei ce vor gestiona programul vor da dovadă de seriozitate și responsabilitate!

  Cei interesați de program trebuie să fie însă pe fază! Trebuie pregătite documentațiile cât mai urgent posibil! 

  Cererea de finanțare se va depune în platforma electronică MySMIS. Acordarea finanțării se va face în ordinea depunerii proiectelor pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 70 de puncte până la epuizarea bugetului.

  Cei ce doresc o consultanță gratuită pentru evaluarea șanselor ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site-ul nostru.

   

 • Programul 4.1.1 - „Investiții în activități productive” a fost publicată în Monitorul Oficial

  În cursul zilei de ieri, 22 noiembrie 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia Covid-19 – investiții productive.

  Criteriile de selecție prevăzute în ordin au rămas aceleași precum cele care se regăsesc în varianta lansată în consultare publică a Ghidului Solicitatului în luna septembrie, respectiv:

  • scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 – punctaj maxim 40 de puncte pentru o scădere de cel puțin 30%;

  • investiție de minimum 20% din valoarea proiectului trebuie să contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice – punctaj maxim 40 de puncte pentru alocarea a minimum 90% din valoarea proiectului;

  • investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale a României – punctaj maxim 5 puncte;

  • proiectul propune un produs/proces inovativ – punctaj maxim 5 puncte;

  • creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate  - punctaj maxim - 10 puncte.

  Cererea de finanțare se va depune în platforma electronică MySMIS. Acordarea finanțării se va face în ordinea depunerii proiectelor pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 70 de puncte până la epuizarea bugetului.

  Cei ce doresc o consultanță gratuită pentru evaluarea șanselor ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site-ul nostru.

  Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/248629

 • Noi ghiduri de finanțare din PNDR, în consultare publică

  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat astăzi, 20 mai 2021, spre consultare publică, ghidurile aferente submăsurilor 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

  sM 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

  Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  • Tânărul fermier* care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

  *Tânărul fermier reprezintă, conform art. 2, alin. (1n) „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani)  la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”.

  Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

  • 70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
  • 60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO
  • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
  • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

  sM 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

  Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

  Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

  sM 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

  Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

  • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă  care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  • să fie persoane juridice române;
  • să acţioneze în nume propriu;
  • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
  • să aibă studii  minime de 8  clase;
  • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
  • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:
  • ca persoană fizică autorizată;
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  • ca întreprindere familială;
  • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar  înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, reprezentată prin:
  • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
   • asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanțare.

  Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

  sM. 6.4 – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

  Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

  Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

  • Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
  • Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
  • Investiţii legate de furnizarea de servicii:
  • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Proiecte de activități de agrement;
  • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping,bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
  • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării;
  • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
  • Investiții care susțin protecția mediului

  Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4): 

  • Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
  • Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
  • Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
  • construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
  • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
  • investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

  Cheltuieli neeligibile specifice:

  • Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc)
  • Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni și hoteluri.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 20 mai 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • Despre implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila

  Zilnic găsim informații despre finanțări nerambursabile, atât în mass-media cât și pe internet. Populația activă este din ce în ce mai atrasă de astfel de oportunități. Totodată, instituțiile publice, ONG-urile și firmele private au preocupări mai mari sau mai mici în direcția atragerii de finanțări nerambursabile ceea ce este foarte bine. Dacă sunt bătăi de cap până când se semnează contractul de finanțare apoi trebuie să precizez că implementarea proiectelor dă și mai mari bătăi de cap. De aceea, am decis să supun atenției un astfel de subiect. Doresc doar să atrag atenția asupra subiectului și încă din start spun că beneficiarii de finanțări nerambursabile trebuie să-și ia toate măsurile asigurându-se că vor reuși să implementeze corect proiectele. Dacă sunteți în situația de a implementa un proiect poate că e nevoie să mergeți la cursuri, poate că e nevoie să apelați la o firmă de consultanță, important e să duceți la bun sfârșit proiectul pentru că altfel bucuria aprobării acestuia se poate transforma într-o mare supărare! De altfel, eu spun deseori că atunci când vorbim de fonduri nerambursabile cel mai grav lucru care se poate întâmpla unui solicitant nu este să nu i se aprobe proiectul ci să nu-l implementeze cum trebuie și să fie nevoit să dea banii înapoi după ce i-a cheltuit!

  Iată câteva aspecte pe care trebuie să le aveți în vedere ca beneficiar de finanțări nerambursabile, cu precizarea că unele depind de categoria de beneficiar(Autoritate publică, ONG sau firmă privată):

  1.Asigurați-vă că ați înțeles foarte bine obiectivele proiectului. Acestea pot fi obiective obligatorii, neîndeplinirea lor putând însemna restituirea totală sau parțială a sprijinului nerambursabil. Pot fi și obiective suplimentare cu impact poate mai scăzut asupra cuantumului finanțării nerambursabile(în cazul neîndeplinirii).

  2.Asigurați-vă că știți condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție care trebuie menținute pe întreaga perioadă de implementare cât și pe perioada de monitorizare.

  3.Asigurați-vă că știți graficul de implementare a proiectului.Nu lăsați pe ultima sută de metri depunerea dosarului de plată pentru ultima tranșă!

  4.Asigurați-vă că ați îndeplinit sarcinile pe linie de identitate vizuală!

  5.În cazul proiectelor de finanțare a fermierilor, asigurați-vă că respectați planul de producție vegetală și/sau planul de producție zootehnică an de an conform planului de afaceri.

  6.Dacă sunt necesare modificări la contractul de finanțare sau la planul de afacere sau la studiul de fezabilitate(modificări ale soluției tehnice, modificări devize etc), faceți demersurile de aprobare din partea autorității de management al programului din timp!

  7.Asigurați-vă că știți instrucțiunile privind efectuarea achizițiilor din proiect! E posibil să existe o anexă la contractul de finanțare care face precizări clare referire la acest aspect.Dacă nu, căutați instrucțiuni în acest sens pe site-ul autorității finanțatoare .

  8.Verificați lista documentelor necesare a fi atașate cererii de plată! Atacați această listă din timp!

  9.Solicitați puncte de vedere din partea autorităților care reglementează desfășurarea activităților:mediu(APM), DSP, DSVSA, altele după caz.Faceți acest lucru din timp deoarece în cazul în care vi se va cere să obțineți autorizări, va fi nevoie să faceți unele demersuri suplimentare care durează ca timp(de ex. obținerea autorizației de mediu).

  10.Atenție mare cum folosiți sprijinul nerambursabil! Nu vor fi folosiți în alte scopuri decât cele pentru care sunt dedicați! Nu recomand să faceți card pe contul în care vor fi virați banii din sprijinul nerambursabil! Există riscul să fiți tentați să faceți plăți în scop personal ceea ce nu e permis!

  Închei cu o recomandare de final! Nu lăsați totul în seama firmelor de consultanță! Poate că au multe proiecte în monitorizare dar dumneavoastră aveți în atenție doar unul! Totodată, apreciați munca firmelor de consultanță! Nu-i sunați pentru orice fleacuri pentru că telefonul îi poate deruta de la o lucrare care necesită concentrare și pot greși! Solicitați programări în scris pe email sau altă cale de comunicare stabilită de comun acord.

  Mult succes în implementare tuturor beneficiarilor de finanțări!

  Cei ce doresc sprijin în accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă ne pot contacta la telefon 0335.402.413, email duplicomgrup@gmail.com, facebook la adresa: https://www.facebook.com/duplicomgrup/ sau accesând Formularul de contact.

  Textul este preluat de pe blogul: Popa Ionel, consultant

   

 • În curând se lansează Programul START ONG

  Programul „START ONG” (denumit în continuare „Programul”) este un instrument de finanțare comunitară lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. În cadrul programului vor fi finanțate proiecte încadrate în următoarele domenii: educație, mediu, sănătate, social, cultură.

  Pot aplica în cadrul programului: ONG-uri/fundații, instituții publice* (unități de învățământ preuniversitar publice - grădinițe, școli și licee/colegii, centre de copii/bătrâni și cantine sociale publice) care au personalitate juridică proprie și grupuri informale/de inițiativă. Toate proiectele finanțate vor putea fi implementate în intervalul aprilie – decembrie 2021.

  Programul susține proiecte care au un impact pozitiv în:

  • Educație

  • Sănătate

  • Mediu

  • Social

  • Cultură

  Bugetul total al programului este de 500.000 euro. În cadrul programului vor exista trei praguri de finanțare, după cum urmează:

  Pragul nr. 1: proiecte în valoare maximă de 1.000 euro Vor exista 10 (zece) apeluri de proiect în perioada martie - decembrie 2021. Valoarea totală a finanțărilor acordate pentru pragul nr.1: 60.000 euro. Valoarea lunară a plafonului disponibil: 6.000 euro. Număr minim de proiecte finanțate lunar: 6 . Fiecare proiect încadrat în acest prag trebuie să aibă perioada de desfășurare de minim o lună. Proiectele pot fi desfășurate în perioada aprilie – decembrie 2021.

  Pragul nr. 2: proiecte cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 euro Vor exista 8 (opt) apeluri de proiect în perioada martie – octombrie 2021. Valoarea totală a finanțărilor acordate pentru pragul nr.2: 240.000 euro. Valoarea lunară a plafonului disponibil: 30.000 euro. Număr minim de proiecte finanțate lunar: 6 . Fiecare proiect încadrat în acest prag, trebuie să aibă perioada de desfășurare de minim două luni. Proiectele pot fi desfășurate în perioada aprilie – decembrie 2021.

  Pragul nr. 3: proiecte cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 euro Vor exista 8 (opt) apeluri de proiect în perioada martie – octombrie 2021 . Valoarea totală a finanțărilor acordate pentru pragul nr.3: 200.000 euro. Valoarea lunară a plafonului disponibil: 25.000 euro. Număr minim de proiecte finanțate lunar: 2 . Fiecare proiect încadrat în acest prag, trebuie să aibă perioadă de desfășurare de minim două luni. Proiectele pot fi desfășurate în perioada aprilie – decembrie 2021.

  Pentru alte informații legat de program ne puteți contacta prin Formularul de contact sau prin email la adresa duplicomgrup@gmail.com sau la mobil 0761130399.