• In atentia firmelor din domeniul HoReCa

  Dacă există categorii de antreprenori chinuiți de speranța unui sprijin financiar din partea Guvernului, apoi cei mai chinuiți sunt antreprenorii din doemniul HoReCa! Grav afectați de pandemie(activități suspendate, pierderea forței de muncă etc), li s-a promis sprijin financiar încă din anul 2020(OUG nr. 224/2020).

  S-ar părea că chinul acestor antreprenori(sau mai bine spus, câți or mai fi rămas) se apropie de final!

  Reamintim că pe 14 aprilie Ministerul Economiei a lansat în consultare publică pentru 10 zile un proiect de procedură de implementare a schemei HoReCa de până la 500 de milioane de euro. După o lună și jumătate, luni, 24 mai, ministerul a mai lansat, tot pentru 10 zile, în consultare publică, o nouă variantă a proiectului de procedură. Noul document, denumit Procedura HoReCa Final, cuprinde o serie de modificări față de documentul de acum o lună și jumătate.

  Schema urmează să se deruleze până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.

  De principiu, se vor acorda ajutoare de stat egale cu 20% din valoarea cu care a scăzut activitatea firmelor beneficiare în anul 2020 față de anul 2019, dar nu se va da mai mult de 800.000 euro pe întreprindere unică.

  Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinaţie, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate.

  Procedura de implementare aflată în consultare publică o găsiți la adresa: Proiecte în dezbatere publică.

  Perioada aferentă consultării publice este de 10 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 24 mai 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: dezbateri_publice@economie.gov.ro .

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site-ul : https://www.duplicomgrup.ro/. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • In atentia firmelor din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism

  În cursul zilei de  14 aprilie 2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a lansat spre consultare publică Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

  Beneficiari

  Beneficiari de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, structuri de alimentaţie, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenţii de turism licenţiate şi ghizii de turism atestaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

  Beneficiarul poate fi: întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere legată.

  Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Sumele aferente Schemei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul MEAT, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie şi/sau din fonduri externe. 

  Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin Schemă, conform documentului, este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică (legată).

  Categorii eligibile

  Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

  • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
  • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă);
  • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
  • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
  • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);
  • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității;
  • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale
  • cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale. 

  Prin Schemă sunt acordate granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 3 alin (2) din OUG nr. 224/2020 cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 comparativ cu anul 2019. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. 

  Baza de calcul al ajutorului reprezintă:

  • pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020; 
  • pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, diferenţa dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 şi volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020; 
  • pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020. 

  Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro .

  Proiectul OUG poate fi găsit la adresa: http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica

  Cei care considerați că aveți nevoie de sprijin ne puteți contacta le telefon 0335.402.413, mobil 0761.130.399, email duplicomgrup@gmail.com sau puteți folosi Formularul de contact.